Nieuwe uitgave

Na een slopende zes-en-een-half-uur durende redactievergadering van een paar leden van de Historische Kring Ursem is het dan voor elkaar. De inhoud van de nieuwe uitgave, die op zondag 4 november het licht zal zien, is gecontroleerd en gecorrigeerd.
Het is een dik nummer geworden, boordevol Ursemmer historie.Weet u nog dat in het pand van Rikus en nu Henk Luitjes aan de Walingsdijk het postkantoor was gevestigd? Nou, daar weten de jongens van Nicolai nog alles van en ze laten ons meegenieten met hun jeugdherinneringen. Er wordt zelfs – na ruim 70 jaar – een onthulling gedaan!

We hebben onderzoek gepleegd naar het aantal twee- en drielingen in ons dorp en zitten momenteel op een aantal van 47. Dat is niet misselijk voor zo’n klein dorp! En het einde is nog niet in zicht. We hopen ze dan ook (voor zover mogelijk) zélf aan het woord te laten, waarbij foto’s uit het heden en verleden boekdelen spreken. De eerste serie ontboezemingen vindt u dan ook in de nieuw uit te brengen editie.

Ook de terugkerende rubriek ‘toen en nu’ laat aan de hand van fotomateriaal zien hoe Ursem is veranderd. En niet alleen het dorp, maar ook de inwoners en dat is maar goed ook, zo te lezen in de rubriek ‘100 jaar geleden’.

Voor de handeldrijvende families Borst op Ursem is ruim plaats gemaakt. Op de vraag waar ze vandaan en hoe ze aan hun naam zijn gekomen wordt uitgebreid ingegaan. En ook één van de jongens van Borst doet na 74 jaar een opmerkelijke onthulling. Een rigoureuze verzetsdaad van twee zesjarige broers…

Dat de Muziekvereniging Ursem dit jaar 50 jaar bestaat is u natuurlijk allang letterlijk ter ore gekomen. Er hebben inmiddels diverse muzikale festiviteiten plaatsgevonden, waarbij lieflijke akkoorden werden afgewisseld door dreunend slagwerk. Daarnaast is de geschiedenis in beeld gebracht middels een fraaie expositie met foto- en ander beeldmateriaal.

Omdat in onze nieuwe uitgave het hele reilen en zeilen van de Muziekvereniging van 1968 tot heden uitvoerig wordt beschreven, hebben we gemeend die expositie nogmaals voor alle Ursemmers en belangstellenden uit de kast te moeten halen.

We willen dat doen op zondagmiddag 4 november in het gebouw van de Muziekvereniging aan de Noorddijkerweg van 14.00 tot 17.00 uur. Gelijktijdig kunt u dan, net zoals vorig jaar, onze tweede uitgave van dit jaar ophalen.

Niet-abonnees zijn natuurlijk ook van harte welkom en wees gerust er zijn genoeg exemplaren voor de losse verkoop. Bent u verhinderd? Geen nood, de niet opgehaalde exemplaren worden bezorgd, tenslotte brengt de Historische Kring Ursem nog altijd graag de geschiedenis bij u thuis!

Dit bericht is geplaatst in Hoofdpagina. Bookmark de permalink.