ANBI informatie

Stichting Historische Kring Ursem (HKU)

KvK41234635
RSIN816068410
secretariaatMijzerdijk 5, 1645 WR Ursem
internetwww.hkursem.nl
emailinfo@hkursem.nl

Doel:

Het bewaren en verzamelen van voorwerpen die van belang zijn om het verleden van Ursem, Rustenburg en de Mijzen te leren kennen.

Beleidsplan:

Naast het uitbrengen van de jaarlijkse katern heeft de Historische Kring Ursem zich ten doel gesteld:

– het bewaren en verzamelen van voorwerpen die van belang zijn om het verleden van Ursem, Rustenburg en de Mijzen te leren kennen.
– het beschermen en in stand houden van al hetgeen uit het verleden aanwezig is en waard is behouden te blijven.
– het doen instellen van bodemonderzoek, het publiceren van geschriften, het organiseren van excursies, lezingen en voordrachten, en tot slot
– het doen inrichten en beheren van een oudheidkamer.

Het werkgebied van de HKU beperkt zich tot het gebied van de voormalige gemeente Ursem, dit betreft dan de dorpen Ursem en Rustenburg, de polders Ursem en Mijzen en een gedeelte van de Schermerpolder.

Statutair bestuur van de instelling:

VoorzitterEveline Warna Huberta Rutten-Teuben
SecretarisJohanna Agatha Maria Stam-Vis
PenningmeesterAdrianus Theodorus Maria Schaap
Aantal overige vrijwilligers6 (2 vacatures)

Beloningsbeleid:

Er wordt geen vergoeding verstrekt aan het statutaire bestuur en de beleidsbepalers

Verslag 2022:

De Ursemse geschiedkundige vereniging, die al ruim 40 jaar aan de weg timmert, mag zich verheugen in een gestadige groei aan donateurs. Niet op de laatste plaats door hun jaarlijkse uitgave, die sinds 2014 in ‘glossy uitvoering’ bij de (ex-) dorpsgenoten door de brievenbus glijdt. Historische verhalen en weetjes van het dorp en haar bewoners worden in geur en kleur (meestal in zwart-wit dus) aan het glanzende papier toevertrouwd. Het is altijd weer interessant, vermakelijk of in sommige gevallen triest om te lezen hoe de voorvaderen van de Ursemmer gemeenschap leefden, hoe ze woonden en werkten, en zich soms voor het gerecht moesten verdedigen. Een caleidoscoop aan kleurrijke artikelen samengesteld door het 9-koppige actieve redactieteam.

Naast het ‘vullen’ en uitgeven van de jaarlijkse editie organiseert de club ook regelmatig lezingen of exposities, die altijd op een grote belangstelling kunnen rekenen. De afgelopen jaren zijn natuurlijk gekenmerkt door de corona pandemie, waardoor die extra bijeenkomsten met een altijd groot reünie-gehalte helaas moesten worden afgeblazen. Dat heeft de Kring doen besluiten om iets extra’s voor hun trouwe donateurs te bedenken. In 2020 hebben zij dan ook in het kader van 75 jaar bevrijding voor hen een soort ganzenbordspel uit 1945 ‘Laf en flink tijdens Hinkepink’ opnieuw laten maken. In 2021 was er het boekje ‘Van de Walingsdijk de wijde wereld in’, het relaas van een Ursemmer die in 1927 vanwege liefdesverdriet het dorp verliet en zich in Zuid-Frankrijk vestigde én het trieste verhaal van zijn nichtje dat in 1931 als kloosterzuster naar Nederlands-Indië vertrok.

Ook in 2022 zijn de donateurs verrast met een extra uitgave: ‘Historische wandeling door Ursem’. De samenstellers daarvan nemen de lezer mee aan de hand van een zestigtal foto’s naar het dorp van hun jeugd. Zeg maar de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. Een wereld van verschil! Van de zes winkeliers en de zes bakkers op het dorp is er niet één overgebleven. De vele winkeltjes met diverse soorten nering zijn voorgoed uit het dorpsbeeld verdwenen. Het boekje heeft als katalysator gewerkt en veel mensen hebben zich als nieuwe donateur aangemeld.

Op 1 december j.l. is dan ook de 500ste donateur ingeschreven. Martin en Jolanda Timmer krijgen niet alleen het boekje met de nostalgische wandeling aangeboden, maar ook een flinke ruiker bloemen door Anneke Vonk-Tiebie van de HKU

Financiële verantwoording:

Jaarrekening 2022 (PDF)

Voor meer informatie zie de informatie van de belastingdienst:
www.belastingdienst.nl/anbi