Cultuur en sport

Dit is nog een braakliggend gebied voor geschiedschrijving. Mensen die op dit gebied het een en ander weten te vertellen, vragen we contact op te nemen met het secretariaat van de Historische Kring Ursem.

1994 IJsclub Ursem, 100 jaar (.pdf)

Voetbalvereniging:

V.V.U.
Sint Bavo
S.C. Dynamo

D.W.S.V.:

Toneelvereniging: