WFA-Depot

De Historische Kring Ursem heeft verschillende archieven bij het Westfries Archief te Hoorn in bewaring gegeven.
Deze zijn voor belangstellenden in te zien in het archief, Blauwe Berg 5c, 1620 AR Hoorn.

Het betreft de navolgende archieven:

ToegangsnummerOmschrijving
1885Het archief van de Katholieke Arbeiders Bond (KAB) afdeling Ursem. periode 1949 – 1956
1886Het archief van de Katholieke Volkspartij (KVP) afdeling Ursem. periode 1949 -1970
1887Het archief van de RK Bond voor het Gezin, afdeling Ursem. periode 1946 – 1964
1888Het archief van de Nederlandse Bond voor Staatpensionering, afdeling Ursem. periode 1916 – 1960
1889Het archief van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (NBvP), later Vrouwen van Nu, afdeling Ursem. periode 1964 – 2008
1890Het archief van het RK Zangkoor “Soli Deo Gloria”, Ursem. periode 1901 – 2001
In behandeling
Het archief van de Katholieke Vrouwen Gilde, afdeling Ursem.
periode ….. – ……