Donateurs

De activiteiten van de Stichting Historische Kring Ursem worden volledig door vrijwilligers uitgevoerd. Donateurs zijn een zeer belangrijke steun voor de activiteiten van de Historische Kring Ursem. Niet alleen financieel maar ook voor de waardering van het vrijwillige werk. We hebben nog vele ideeën voor foto, film, geschiedschrijving en internet. We willen dan ook graag nieuwe donateurs begroeten zodat deze ideeën kunnen worden uitgewerkt.

Donateur worden van de Stichting Historische Kring Ursem is heel simpel: u vult een digitaal formulier in en u ontvangt jaarlijks de katern voor slechts € 10,00.

Voor leden buiten de gemeente Koggenland vragen wij een bijdrage van € 3,- in de verzendkosten. Voor verzending naar het buitenland gelden de TNT-tarieven.