Hartelijk welkom!

Welkom op de website van Stichting Historische Kring Ursem. 

U kunt hier terecht voor algemene informatie over de stichting, haar bestuursleden en medewerkers, nieuws van de stichting, nieuwe en oude foto’s en artikelen over Ursem, Rustenburg, Noorddijk, Mijzen en een gedeelte van de Schermerpolder.

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Hartelijk welkom!

Belangrijke mededelingen van de Historische Kring Ursem

Het virus heeft ons nogal parten gespeeld en doet dat nog steeds. Heel veel activiteiten zijn afgelast en naar later datum verschoven. Onze geplande expositie van 2 t/m 5 mei, waarvoor we ‘aardig’ in de weer zijn geweest, is dan ook in het water gevallen.

Gelukkig hebben we rond die tijd al onze abonnees blij kunnen maken met het gezelschapsspel ‘Laf en flink tijdens Hinkepink’, wat zeer werd gewaardeerd. Na publicatie hiervan in het Noord-Hollands Dagblad kwamen er zelfs reacties van buiten om zo’n spel in bezit te krijgen…

We hebben overwogen om voor de expositie alsnog een datum in het najaar te prikken, waarbij we gelijk onze nieuwe jaaruitgave zouden kunnen uitreiken. Maar de situatie van nu waarbij we nog steeds anderhalve meter afstand van elkaar moeten handhaven, heeft ons doen besluiten om het evenement naar begin mei volgend jaar te tillen. (Met een slag om de corona-arm).

Onze exposities worden altijd gekenmerkt door een hoog ‘reüniegehalte’ en we denken dat de anderhalve meter maatregel de gezellige spontane ontmoetingen danig in de weg zal staan. En dat is zonde. Aan de mensen die spullen beschikbaar hebben gesteld voor de expositie vragen we vriendelijk of we die mogen blijven beheren tot mei volgend jaar. Een klein lichtpuntje: van maandag 14 september tot en met vrijdag 9 oktober worden veel van die spullen tentoongesteld in het Gemeentehuis in de Goorn. Diverse historische verenigingen uit Koggenland werken mee aan deze ‘pop-up’ expositie, die gratis te bezichtigen is.

Ook het Rabo Clubsupport is naar een later tijdstip verschoven. Alle leden van deze bank mogen van 5 t/m 25 oktober weer stemmen uitbrengen op de vereniging, club of organisatie die ze graag van een ‘aanmoedigingspremie’ zouden willen voorzien.

Vorig jaar werden we met een prachtig bedrag verblijd (een aanzetje tot het gratis oorlogsspel voor alle abonnees) en we hopen dat we ook dit jaar op veel ons goedgezinde Rabobank-leden mogen rekenen!

Inmiddels zijn de werkzaamheden voor onze volgende uitgave afgerond en liggen alle historische dan wel nostalgische artikelen met bijbehorende foto’s bij de drukker. En we hebben weer heel wat moois voor u in petto. U hoeft er niet eens het huis voor uit want we brengen zoals altijd de geschiedenis bij u thuis!

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Belangrijke mededelingen van de Historische Kring Ursem

Aanpassinkje

De Historische Kring Ursem brengt de geschiedenis bij u thuis.
Een slogan waar we graag mee pronken en die ook voor 99% op waarheid berust. Onze jaarlijkse editie wordt dan ook in Ursem én omstreken door de redactieleden zelf verspreid.
Maar dat ligt iets anders voor de verder weg in Nederland wonende abonnees. Dat laten we na de fusie van Sandd en Post.nl nu over aan laatstgenoemde verspreider. Wij moeten daarvoor nu vier maal een postzegel ‘1’ plakken op de envelop, een totaalbedrag van € 3,64.
Omdat we de schade, die dat toebrengt aan onze liquiditeit willen beperken, stellen wij voor om de bijdrage in de verzendkosten voor de adressen buiten Ursem te verhogen van 2,00 naar 3,00 Euro. De jaarlijkse editie kunnen we zo op het minimale bedrag van jaarlijks € 10,00 houden.
Voor de ‘buitenpoorters’ wordt het dan € 13,00. Wij nemen aan deze minimale verhoging voor deze abonnees geen beletsel zal zijn en dat u weer met genoegen onze uitgave over de geschiedenis van het leukste dorp in West-Friesland en zijn bewoners ter hand zult nemen.
Veel leesplezier!

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Aanpassinkje

Oneindig Noord-Holland lanceert historische kalender

Oneindig Noord-Holland heeft er sinds kort een nieuwe rubriek bij: een uitgebreide historische kalender van onze provincie.

Op de kalender kun je per dag zien wat er in het verleden gebeurd is.
De afgelopen maanden heeft de redactie van Oneindig Noord-Holland achter de schermen gewerkt aan het verzamelen van historische gebeurtenissen uit de provincie.

Het resultaat mag er zijn. Sinds kort kun je in onze nieuwe kalender zien wat er per dag in het verleden gebeurd is.

Denk aan de overstroming van West-Friesland (5 november 1675), de arrestatie van verzetsheldin Hannie Schaft (21 maart 1945) of Alkmaar ontzet (8 oktober 1573). Ook data aangedragen door de Provincie Noord-Holland, verschillende musea en historische verenigingen zijn in de kalender verwerkt.

Benieuwd wat er vandaag in het verleden is gebeurd? Je kunt hier een kijkje nemen in de historische kalender. Elke keer als je de kalender opent, krijg je bovendien nieuwe gebeurtenissen te zien. Op sommige dagen is door de eeuwen heen immers meer gebeurd dan op andere. Zo is de kalender bij elk bezoek weer anders.

Waar je op sommige dagen meerdere gebeurtenissen kunt vinden, zijn andere dagen in de kalender juist nog leeg. Omdat we willen dat het een kalender van en voor alle Noord-Hollanders wordt, roepen we iedereen op suggesties aan te dragen. Stuur jouw datum uit het verleden op naar redactie@onh.nl, dan zorgen wij dat hij straks in de kalender te zien is.

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Oneindig Noord-Holland lanceert historische kalender

75 Jaar geleden

Vieren onze (voor)ouders de bevrijding na vijf bange bezettingsjaren. Eindelijk vrij! Eindelijk opgelucht ademhalen en overgaan tot de orde van de dag. De puinhopen herstellen.

Maar voor veel mensen is dat een zwaar zo niet onmogelijk karwei. De oorlog heeft diepe wonden geslagen binnen families, waarvan leden zijn weggevoerd en nooit meer teruggekomen. Ook Ursem kent deze trieste gebeurtenissen. Deze tragedie hadden we u onder andere graag laten zien in de expositie, die we hadden gepland van 2 tot en met 5 mei jongstleden. Maar u weet dat we momenteel met een andere ‘bezetter’ te maken hebben, die dat niet toelaat.

Tijdens die tentoonstelling hadden we u ook in de gelegenheid willen stellen om een boek hierover aan te schaffen. Een uitzonderlijk boek, dat geheel gewijd is aan de gebeurtenissen in Ursem. Emma, Coos en Peter Wever, kinderen van de oud-Ursemmers Cor Wever en Riet Wever-Jonker zijn de geschiedenis en de archieven ingedoken en hebben het relaas van hun opa en oma Jacob Jonker en Hendrika Jonker-Vendel aan het papier toevertrouwd.
Maar dat niet alleen, ook de lotgevallen van de buren Jaap en Jan Ruijter worden verteld, het verraad en het oppakken van de Joodse familie, die aan de Walingsdijk zat ondergedoken.

Klik voor een vergroting

Verder is er een in de loop der jaren ondergesneeuwd en hoegenaamd vergeten relaas over de represailles die zijn uitgevoerd door de bezetter, nadat twee ooms van de schrijvers, Toon en Jan Jonker door het verzet zijn bevrijd.

De titel van het 24 x 17 cm metende boek is: Ursem 1944-1945. Verzet, onderduik en verraad in een dorp in West-Friesland.”
Het telt 118 pagina’s en is rijk geïllustreerd met bijna 150 foto’s. Zoals al gezegd hadden we het boek aan willen bieden tijdens de expositie, maar doen we dit nu op een andere manier.

U kunt het boek bestellen door € 14,95 over te maken naar bankrekeningnummer
NL 94 RABO 0364 0080 32 t.n.v. Stichting Historische Kring Ursem onder vermelding ‘Ursem 1944-1945’ met uw naam én adres. U krijgt het boekwerk dan thuisbezorgd. Maar pas op! Er is maar een gelimiteerde oplage gedrukt en op = op. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Wanneer de voorraad uitgeput is en u dientengevolge ‘buiten de boot valt’, wordt uw betaling gerestitueerd.

De ‘Wevertjes’ hebben een schrijnend stukje Ursemmer geschiedenis veilig gesteld, waarvoor wij ze zeer erkentelijk zijn!

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor 75 Jaar geleden

Barre tijden

‘Blijf thuis’ staat er rechtsboven in beeld als we de televisie aanzetten. ‘Blijf thuis’ zegt onze premier Mark Rutte. We weten het onderhand wel, we zijn met de neus op niet al te leuke feiten gedrukt. Er waart een virus rond dat mondiaal veel slachtoffers maakt.

We hadden hoge verwachtingen van de expositie die we van 2 t/m 5 mei zouden houden in de N.H. Kerk onder het motto ’75 jaar bevrijding’. Wij en velen met ons hebben al menig uurtje besteed om deze herdenking luisterrijk te vieren. De teleurstelling is dan ook groot dat alle evenementen tot nader order zijn afgeblazen.

Als extraatje bij de expositie hadden wij onze donateurs bij het bezoek aan de tentoonstelling een gadget mee willen geven, een ‘hebbedingetje’, in de vorm van een gezelschapsspel, dat vlak na de oorlog is uitgebracht. Dat gaat nu natuurlijk niet en daarom hebben wij er voor gekozen om in de week vóór de geplande expositie, de spellen bij u thuis te bezorgen.

Hoewel de zomertijd is ingegaan, de lente voor de deur staat en de eendenkuikens al lang en breed de polderslootjes bevolken, misschien toch nog een leuke onderbreking om het thuiszitten te veraangenamen.

En om nog eens terug te denken aan die vijf bange jaren, die onze ouders en/of grootouders 75 jaar geleden moesten doormaken.

Wij spreken de wens uit dat de ‘oorlog’ tegen het coronavirus is een veel kortere tijd zal worden gewonnen. Maar ook nu, in deze onzekere tijden, brengen we de geschiedenis bij u thuis!

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Barre tijden

Tienduizend!

Op maandag 6 januari wordt er in het muziekgebouw aan de Noorddijkerweg een intiem feestje gevierd. De Historische Kring Ursem, in vergadering bijeen, gedenkt namelijk dat de 10.000ste foto aan onze beeldbank is toegevoegd. Om deze mijlpaal luister bij te zetten is er een grote taart mét een foto uit de oude doos. We moeten goed kijken en ons geheugen op scherp stellen om te zien welke woning onze penningmeester Arie Schaap heeft uitgekozen.

De taart

Het blijkt de woning te zijn van Klaas Luitjes en Grietje Luitjes-Sweep, die aan de Rustenburgerweg in de Schermer hebben gewoond, de latere ‘stuthut’ van de familie Koeckhoven. Als die laatste naam is gevallen, zien we het inderdaad allemaal. Maar waarom juist die woning in de Schermer? Dat komt omdat Greet-Koning Luitjes de foto-albums van de familie Luitjes-Lenting ter inzage heeft gegeven aan de Historische Kring, zodat wij scans van de foto’s kunnen maken en zo de plaatjes voor het nageslacht digitaal veilig stellen.

Bestuurslid Arie Schaap overhandigt de bloemen aan Greet Koning

Omdat wij als ‘bewakers’ van de Ursemmer historie een gat in de lucht springen als we zulke buitenkansen krijgen, hebben we gemeend om Greet eventjes letterlijk in de bloemetjes te moeten zetten. Maandag 27 januari hebben we dus de albums weer naar de rechtmatige eigenaar(s) gebracht met daarbij een passend (dit keer niet historisch, maar vers) boeket. Onder een gezellige bak koffie dan wel thee dwalen de gedachten naar het verleden en horen we bijvoorbeeld dat er diverse heren Luitjes met de bij hun thuis werkende ‘dienstbode’ aan de haal gaan. Greet klapt uit de school dat zij, wonend op de Noorddijk, bij haar eerste bevalling is geholpen door de moeder van onze penningmeester. Hoe dat nou mogelijk is? Wel, moeder Geertje (Luitjes) Lenting zit in dezelfde kerkbank als moeder Agie Schaap-Schouten. En omdat moeder Geertje ‘ver weg’ aan de Walingsdijk zit, houdt moeder Agie een oogje in het zeil…

Het is jammer dat er van hogerhand een belemmerende wet in werking is getreden. De wet op de privacy. Daardoor kunnen we zo’n 20% van alle foto’s niet op de beeldbank tonen. Jammer, vooral voor een hechte gemeenschap als Ursem. Aan de positieve reacties op onze jaarlijkse uitgaven merken we dat veel Ursemmers het prachtig vinden om alle schatten uit het verleden te bewonderen. Maar die overige ruim 8000 foto’s kunt u te allen tijde bewonderen op onze beeldbank: www.hkursem.nl en klik dan ‘bibliotheken’ aan.
Heeft u ook nog oude foto’s, dia’s, films van Ursem(mers) en nabije omstreken, dan houden we ons van harte aanbevolen!

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Tienduizend!

Oproep

Die kregen in het verleden alle jonge jongens om zich te melden voor de militaire dienst. Maar deze oproep is van een geheel andere orde. Volgend jaar vieren we op 4 mei zoals elk jaar dodenherdenking en op 5 mei 75 jaar bevrijding. De Historische Kring Ursem zal dan vier dagen lang, ook op 2 en 3 mei, een expositie houden en is nu al, o.a. via samenwerking met het Westfries Genootschap, bezig met de voorbereidingen.

In het kader daarvan roepen wij alle Ursemmers op om eens te kijken of er misschien nog iets ‘tastbaars’ vanuit die tijd te vinden is. Dat kan gaan over fotomateriaal, krantenknipsels, dagboeken, persoonsbewijzen, kleding gemaakt van parachutezijde, een knijpkat, illegale vlugschriften, een helm, tegeltjes of na de bevrijding gemaakte spellen, waarbij de Duitse bezetter op de hak wordt genomen.
Het is niet zo dat u de aan ons toevertrouwde spullen kwijt bent, we zullen ze na de expositie weer bij u terugbrengen.

Op authentiek fotomateriaal zijn we helemaal gek, dat scannen wij en bewaren het zo digitaal voor het nageslacht. De foto’s krijgt u dan zo spoedig mogelijk weer terug, maar ook tegen doneren van fotomateriaal of andere attributen hebben wij totaal geen bezwaar. In ons onderkomen in het muziekgebouw aan de Noorddijkerweg hebben we inmiddels een keurig archief ingericht, waar nog wel het een en ander bij kan.

Mocht er een lichtje bij u gaan branden (door die knijpkat bijvoorbeeld) dan kunt u contact opnemen met Arie Schaap tel. 5021408 of Nico Mulder 5743948.

Wij brengen als Historische Kring dan niet alleen de geschiedenis bij u thuis, maar we halen het ook bij u op!

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Oproep

Mooie avond

“Hai springt over ’n boerderaai en stroffelt over een strootje” is een uitdrukking die in Westfriese dreven nogal eens gebezigd werd (wordt?). Nu gaat het op donderdag 7 november niet over uitdrukkingen en gezegdes in ons dialect, maar wél over boerderijen in het Westfriese landschap.
De Historische Kring Ursem heeft Dieuwertje Duin bereid gevonden om een lezing te houden over bouwhistorisch en archeologisch onderzoek naar stolpboerderijen in West-Friesland.

De abonnees van de HKU hebben in de week van 6-13 oktober de jaaruitgave van 2019 in de bus gekregen met daarbij de uitnodiging voor deze avond. Niet-lezers hebben wellicht de wervende posters gezien met daarop acht karakteristieke Ursemse boerenonderkomens en zijn natuurlijk ook van harte welkom!


De lezing wordt gehouden in de Nederlands Hervormde Kerk aan het Kerkepad 4 te Ursem en begint om 20.00 uur. De deuren zijn open om 19.30 uur. Er wordt geen entree geheven deze avond en tijdens de pauze is er koffie en thee met een koekje voor een euro.

Resumé:  wat?                lezing Westfriese Stolpen
                 waar?               NH Kerk Kerkepad 4 Ursem
                 wanneer?        donderdag 7 november 2019
                 hoelaat?          20:00 uur, inloop 19:30
                 kosten?           Gratis

De HKU zoekt om aan de weg te blijven timmeren naar sporen uit het verleden. We zullen gerust geen voorwerpen of geschriften uit 1566 vinden, maar we zijn wél benieuwd naar die schoenendoos met foto’s bij u op zolder. Waarop mensen en gebouwen uit Ursem te zien zijn, die al zijn overleden of niet meer het straatbeeld bepalen. Daar zijn we gek op!

U hoeft ze niet aan de vereniging te doneren (mag wel!), maar wij zouden er graag scans van maken, zodat ze digitaal voor het nageslacht worden bewaard. Op de beeldbank, die te vinden is op onze website, www.hkursem.nl kunt u eindeloos veel materiaal vinden over de Ursemmer historie, maar wellicht ook van uw eigen familie.
Hoewel de wet op de privacy het ons moeilijk maakt, zijn er nog genoeg schitterende tijdsbeelden te zien.

Heeft u nog iets liggen? Een belletje naar Arie Schaap (5021408) of Nico Mulder (5743948) zorgt voor blijde gezichten binnen de HKU. En als u nog géén abonnee bent, wat let u om dat alsnog te worden? Voor één tientje per jaar bent u ‘onder de pannen’ of ‘onder het rieten dak’ als we bij de boerderijen blijven. We horen graag van u!!

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Mooie avond

Westfrieslanddag in de Spartahal Schagen

Op zaterdag 2 november kan iedereen zich laten onderdompelen in veelzijdig Westfriesland en kennismaken met de vele activiteiten van het Westfries Genootschap.
Vanaf 11 tot 17 uur is deze dag vol met activiteiten voor het hele gezin, jong en oud, gratis toegankelijk!

Alle activiteiten zijn gratis!
Wat dacht u van een leuke historische fotoshoot met uw kinderen in Westfries kostuum?
Of een van de workshops volgen, bijvoorbeeld over het Westfries groen?
Er worden diverse korte films vertoond: sommige recent, sommige historisch, maar allemaal met Westfriesland als rode draad. Ook kunt u meedoen aan een dialectenquiz, museumstukken bekijken, lezingen volgen, optredens bezoeken en nog veel meer.
Daarnaast zijn er diverse informatiestands over de meest uiteenlopende Westfriese onderwerpen.

Dankzij de hulp van heel veel vrijwilligers kan het Westfries Genootschap u als bezoeker deze prachtige dag geheel kosteloos aanbieden. U krijgt na uw bezoek een goed beeld van wat het Westfries Genootschap allemaal doet om Westfriesland op de kaart te zetten en de cultuurhistorie van ons gebied te bewaren en door te geven.

Graag tot ziens op zaterdag 2 november in de Spartahal in Schagen

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Westfrieslanddag in de Spartahal Schagen

Robert Long in Ursem ?

“Die is er al een tijdje niet meer”, hoor ik u denken. En dat is ook zo.
Maar hij heeft wél ooit eens in Ursem gespeeld als zanger van zijn band ‘Bob Revell and his yelping Jackals’ in de zaal van de Rode Leeuw. Leuk om er na 53 jaar achter te komen dat ‘Bob Revell’ niemand anders was dan de later zo bekende Robert Long!
Een en ander kunt u lezen in de nieuwste uitgave van de Historische Kring Ursem, die na 9 oktober a.s. weer bij de abonnees op de mat zal vallen.

Bob Revell and his yelping Jackals in 1962

De jaarlijkse glossy met allerlei van stof ontdane verhalen, die u meeneemt naar vroegere tijden en mensen uit Ursem.
Zo borduren we voort op de artikelen van vorig jaar over de twee- en drielingen in Ursem. We hebben het over kerkramen, een triest verhaal over ‘de flap’, en oud Ursemmer Thijs van der Lee doet een boekje open over het wel en wee uit zijn jeugd. We lezen de verhalen van een Ursemmer landbouwer en de plaatselijke, dronken elektricien, die 100 jaar geleden het gezag op het dorp beledigden en voor het gerecht moesten verschijnen.

Uitgave 2019

Wat hebben een oude klok en een Ursemmer molen met elkaar te maken? U leest dat en nog véél meer in de ‘Geschiedenis van Ursem’ uitgave 2019.
Het afgedrukte (oude) fotomateriaal is het bekijken méér dan waard.

Maar we brengen niet alleen de geschiedenis bij u thuis (niet-abonnees zijn voor € 10,00 per jaar van harte welkom! Een telefoontje naar 072-5021408 is genoeg), maar we houden dit najaar ook een lezing.

Op donderdag 7 november bent u om 20.00 van harte welkom in de NH Kerk. Dan spreekt Dieuwertje Duin over het bouwhistorisch en archeologisch onderzoek naar stolpboerderijen in West-Friesland.

De entree is gratis en tijdens de pauze is er koffie, thee en koek tegen een kleine vergoeding. Het belooft een interessante avond te worden.

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Robert Long in Ursem ?