Hartelijk welkom!

Welkom op de website van Stichting Historische Kring Ursem. 

U kunt hier terecht voor algemene informatie over de stichting, haar bestuursleden en medewerkers, nieuws van de stichting, nieuwe en oude foto’s en artikelen over Ursem, Rustenburg, Noorddijk, Mijzen en een gedeelte van de Schermerpolder.

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Hartelijk welkom!

Historische Kring Ursem heeft een nieuwe Uitgave!

Afgelopen zondag 4 november j.l. heeft de Historische Kring Ursem een Ursemmer middag georganiseerd in het gebouw van Muziekvereniging Ursem. Doel was het uitgeven van de nieuwe Uitgave zoals het glamour tijdschrift tegenwoordig genoemd wordt, vol met historische verhalen over Ursem en haar bewoners. Met dit keer een prachtig verhaal over de geschiedenis van familie Borst en het eerste deel over de meerlingen.

Alle leden kregen  een uitnodiging  om die middag langs te komen om het nieuwe exemplaar persoonlijk in ontvangst te nemen. Onder het genot van een kopje koffie of thee kon men tevens genieten van oude filmbeelden of een rondje lopen langs een mooie tentoonstelling. Zo’n 1500 foto’s, krantenknipsels en ander materiaal vertelden het verhaal van 50 jaar Muziekvereniging Ursem.

Foto gemaakt door Corrie Bos

De afgelopen maanden heeft de vereniging dat groots gevierd en tijdens de gezellige reünie voor leden en oud-leden is deze tentoonstelling neergezet.

Een van de ouders betrokken bij de muziekvereniging, zit ook in het bestuur van de Historische Kring Ursem. In het voorjaar ontstond  het idee om die 50 jaren verenigingsleven op papier te omschrijven en uiteindelijk is er een mooi artikel ontstaan met vele foto’s.

Omdat het opgenomen is in de nieuwste Uitgave werd de link gelegd met de tentoonstelling en zondagmiddag zijn er zo’n 150 mensen komen kijken. Dat was vooral erg leuk voor de maker van dit mooie geheel , Cathy de Witte.

Foto gemaakt door Corrie Bos

Omdat zij ook de schrijfster van het artikel geholpen heeft, door samen in gesprek te gaan met diverse oud-leden om zo het verhaal én oude foto’s  boven water te krijgen, werd ze zondagmiddag in het zonnetje gezet en mocht ze het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Inmiddels hebben alle leden die niet in de gelegenheid waren om de Uitgave op te komen halen, deze in de brievenbus ontvangen. Een omvangrijke klus want ons ledenaantal  is dusdanig  gegroeid de laatste jaren, dat we zo langzamerhand tot een van de grootste gezelschappen van Ursem gerekend mogen worden.

Het bestuur van de Historische Kring Ursem is daar blij mee.  Een kroon op ons werk!

Wel zijn we  op zoek naar een nieuw bestuurslid nu Loes Schilder, sinds jaar en dag de secretaris van de stichting, na 23 jaar haar taken in het bestuur neer  gaat leggen.
We zijn niet direct op zoek naar een nieuwe secretaris maar een algemeen bestuurslid die mee wil denken en werken met ons. Misschien lijkt het u wel  wat!

Natuurlijk kunt u vrijblijvend  een keertje een vergadering meemaken om te kijken en te luisteren hoe het er aan toe gaat en of het wat voor  u is. U bent van harte welkom!  Meld u zich bij de penningmeester Arie Schaap.
Loes gaan we zeker missen en we gaan met het bestuur  een mooi afscheid voor haar organiseren.Mocht u geen lid zijn maar wel  belangstelling hebben voor deze uitgave dan kunt u ook hiervoor  contact opnemen met  Arie Schaap (072-5021408). De kosten zijn  10 euro.
Dat betaald u óók als u meteen lid wordt. Ieder jaar krijgt u in het najaar  zo’n prachtige Uitgave toegestuurd. Dit jaar kreeg u er zelfs twee voor de prijs van een, want we maakten in de meimaand een speciale oorlogseditie met verhalen over Ursem in de oorlogstijd.

Deze editie is sinds zondag 4 november uitverkocht.

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Historische Kring Ursem heeft een nieuwe Uitgave!

Nieuwe uitgave

Na een slopende zes-en-een-half-uur durende redactievergadering van een paar leden van de Historische Kring Ursem is het dan voor elkaar. De inhoud van de nieuwe uitgave, die op zondag 4 november het licht zal zien, is gecontroleerd en gecorrigeerd.
Het is een dik nummer geworden, boordevol Ursemmer historie.Weet u nog dat in het pand van Rikus en nu Henk Luitjes aan de Walingsdijk het postkantoor was gevestigd? Nou, daar weten de jongens van Nicolai nog alles van en ze laten ons meegenieten met hun jeugdherinneringen. Er wordt zelfs – na ruim 70 jaar – een onthulling gedaan!

We hebben onderzoek gepleegd naar het aantal twee- en drielingen in ons dorp en zitten momenteel op een aantal van 47. Dat is niet misselijk voor zo’n klein dorp! En het einde is nog niet in zicht. We hopen ze dan ook (voor zover mogelijk) zélf aan het woord te laten, waarbij foto’s uit het heden en verleden boekdelen spreken. De eerste serie ontboezemingen vindt u dan ook in de nieuw uit te brengen editie.

Ook de terugkerende rubriek ‘toen en nu’ laat aan de hand van fotomateriaal zien hoe Ursem is veranderd. En niet alleen het dorp, maar ook de inwoners en dat is maar goed ook, zo te lezen in de rubriek ‘100 jaar geleden’.

Voor de handeldrijvende families Borst op Ursem is ruim plaats gemaakt. Op de vraag waar ze vandaan en hoe ze aan hun naam zijn gekomen wordt uitgebreid ingegaan. En ook één van de jongens van Borst doet na 74 jaar een opmerkelijke onthulling. Een rigoureuze verzetsdaad van twee zesjarige broers…

Dat de Muziekvereniging Ursem dit jaar 50 jaar bestaat is u natuurlijk allang letterlijk ter ore gekomen. Er hebben inmiddels diverse muzikale festiviteiten plaatsgevonden, waarbij lieflijke akkoorden werden afgewisseld door dreunend slagwerk. Daarnaast is de geschiedenis in beeld gebracht middels een fraaie expositie met foto- en ander beeldmateriaal.

Omdat in onze nieuwe uitgave het hele reilen en zeilen van de Muziekvereniging van 1968 tot heden uitvoerig wordt beschreven, hebben we gemeend die expositie nogmaals voor alle Ursemmers en belangstellenden uit de kast te moeten halen.

We willen dat doen op zondagmiddag 4 november in het gebouw van de Muziekvereniging aan de Noorddijkerweg van 14.00 tot 17.00 uur. Gelijktijdig kunt u dan, net zoals vorig jaar, onze tweede uitgave van dit jaar ophalen.

Niet-abonnees zijn natuurlijk ook van harte welkom en wees gerust er zijn genoeg exemplaren voor de losse verkoop. Bent u verhinderd? Geen nood, de niet opgehaalde exemplaren worden bezorgd, tenslotte brengt de Historische Kring Ursem nog altijd graag de geschiedenis bij u thuis!

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe uitgave

Verenigingen uit Ursem slaan de handen ineen!

Zaterdag 16 juni a.s. zal er een grote inloopmiddag plaats gaan vinden in het muziekgebouw op het dorp. Sinds enkele maanden heeft de Historische Kring Ursem (HKU) haar archieven onder gebracht in het genoemde gebouw. De HKU organiseert af en toe inloopmiddagen voor haar leden en alle andere geïnteresseerden. Dit doen zij om een ieder een kans te bieden materiaal, zoals foto’s, filmmateriaal of bidprentjes aan te leveren om te behouden voor de toekomst. Ook kan men met vragen terecht over het gezamenlijk verleden van het dorp of wellicht iets uitzoeken over oude familiebanden en huizen of snuffelen tussen oude geboortekaartjes.

Samen kijken naar oude foto’s en filmbeelden van de HKU

Muziekvereniging Ursem  (MVU) viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. Ook MVU heeft al eerder een inloopmiddag georganiseerd om foto’s, filmmateriaal en andere oude herinneringen te verzamelen om straks een tentoonstelling te organiseren en  wellicht een reünie voor de oud-leden.

Nu slaan beiden verenigingen de handen ineen en organiseren SAMEN de Inloopmiddag. Door de krachten te bundelen hopen beide verenigingen een groter publiek aan te kunnen spreken en elkaar te helpen om de historie van zowel Ursem als van de Muziekvereniging boven water te halen!

Het zijn altijd gezellig middagen waar men elkaar ontmoet onder het genot van een kopje koffie of thee. Ook kan men oude filmbeelden over het dorp bekijken. Er zal een computer met scan-apparatuur aanwezig zijn om al uw foto’s direct in te kunnen scannen. U bent welkom van 13.00uur tot 17.00uur in het muziekgebouw, Noorddijkerweg 66a  vlak achter de brandweerkazerne.

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Verenigingen uit Ursem slaan de handen ineen!

Ursemmer Middag: geslaagd!

We kunnen trots zijn op onze voorouders! Als we de gravers van de Historische Kring mogen geloven – en wie twijfelt daar nog aan? – dan hebben ze zich danig verweerd tegen de Zwarte Arumer Hoop.

Een door Grote Pier bijeengebrachte bende die in juni 1517, dus 500 jaar geleden, rovend en moordend door West-Friesland trok. Waar de meeste dorpjes als rokende puinhopen achterbleven, wisten de onverschrokken Ursemmers onder leiding van Maarten Claesz van Misen, de schout van Ursehem en Rustenburch, de gewelddadigheden van de plunderaars te stoppen. Ursehem werd niet van de kaart geveegd!

Onder grote belangstelling werd het verhaal door de in 16e eeuwse outfit geklede leden van de Historische Kring Ursem uit de doeken gedaan op zondagmiddag 22 oktober. Plaats van handeling: café de Rode Leeuw, een niet weg te denken etablissement in Ursem met een rijke historie. En ook dát is, naast het verhaal van Grote Pier en zijn trawanten, te lezen in het nieuwste blad van de Historische Geschiedvorsers.

Alle donateurs van deze aan de weg timmerende vereniging en wellicht de grootste club in Ursem met 465 abonnees werden over deze middag per brief geïnformeerd en waren hartelijk welkom om eigenhandig de nieuwste glossy in ontvangst te nemen. De zaal zou te klein zijn geweest als alle lezers van het blad daar gehoor aan hadden gegeven.
Gelukkig bleef er nog wat werk over voor de leden van de Kring…

Om precies 14.30 uur sprak de voorzitter van de HKU, Eveline Rutten, een welkomstwoordje uit en overhandigde het eerste exemplaar aan Jan Schuitemaker, wiens levensloop ook in het nieuwe blad staat opgetekend. Het tweede exemplaar ging naar Marita, als huidige bazin van de Roode Leeuw en het derde blad ging naar Peter Nan, de auteur van smederij het ‘Hof’ op Rustenburg. Een opmerkelijk verhaal dat begint in 1610 en eindigt bij de voor velen nog bekende ‘Vitaminebron’ in de nacht van 24 maart 1968. Méér dan 350 jaar geschiedenis!

Het samenzijn nam steeds gezelliger vormen aan, niet op de laatste plaats door de muzikale omlijsting van Leo Kneppers, die allerlei oude deuntjes uit zijn mook wist te halen. Het duet met Jan Schuitemaker, die met een mondorgel op zak bleek te lopen, werd door de omstanders zéér gewaardeerd. Om 17.00 uur zou de middag zijn afgelopen, maar Marita kijkt niet zo nauw. Het werd ietsje later.

Een geslaagde ‘Ursemmer middag’ met een hoog reüniegehalte, wat ook de bedoeling is geweest van de organisatoren. Enige teleurstelling kwam bij twee onvervalste afstammelingen (6 en 7 jaar oud) van de schout Maarten Claesz van Misen vandaan. Na het aanhoren van het gruwelijke en bloedige verhaal vroegen ze aan hun moeder: “en wanneer beginnen ze nu te vechten?”

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Ursemmer Middag: geslaagd!

200 Jaar?

Je zou ze zó maar eens tegen het schurftige lijf kunnen lopen: 16e eeuwse pest of- lepralijders, dikbuikige monniken uit die tijd al dan niet met een kruik zelf gebrouwen bier of knipogende begijntjes.
En dat allemaal in café De Rode Leeuw aan de Walingsdijk te Ursem op zondagmiddag 22 oktober a.s.

Wat is er aan de hand? De Historische Kring Ursem viert in samenwerking met de uitbaters van genoemd café de vermeende 200ste verjaardag van het etablissement.
Van 14.00 tot 17.00 kunnen alle donateurs van de H.K.U. de jaarlijkse uitgave van 2017 zélf ophalen. Om klokslag 15.00 en 16.00 wordt uit de historische doeken gedaan wat de beruchte Grote Pier met zijn zwarte bende in Ursem is overkomen. Het verhaal wordt mede in de nieuwe uitgave verteld, dus is het altijd weer na te lezen.

Ook de geschiedenis van De Ro(o)de Leeuw wordt in het blad onthuld en het is maar de vraag of het feestje ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan terecht is… Maar kom, een feestje op z’n tijd met Ursemmers onder elkaar moet kunnen!

Er is ruimte genoeg om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen in een 16e eeuwse ambiance. Nee, het van vet druipende varken met appel in z’n bek, draaiend aan het spit, ontbreekt. En ook de consumpties zijn voor eigen rekening.

Belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom, maar moeten er niet van opkijken na afloop en het betalen van € 10,00 als nieuwe abonnee/donateur de 16e eeuw te verlaten. Voor de thuisblijvers brengt de H.K.U. de geschiedenis natuurlijk gewoon weer thuis!

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor 200 Jaar?

Interview op Radio Hoorn

Op zaterdag 22 april gaven Eveline Rutten en Loes Schilder een interview bij Radio Hoorn over de Historische Kring Ursem en de tentoonstelling “300 jaar onderwijs in Ursem en Rustenburg”

Interview Radio Hoorn     

 

 

Hieronder een sfeerimpressie van de tentoonstelling:

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Interview op Radio Hoorn

Expositie: drie eeuwen onderwijs in Ursem

De Historische Kring Ursem pakt uit en duikt de geschiedenis in van het onderwijs in Ursem en Rustenburg.

In de weekenden van 22-23 april en 29-30 april, dagelijks van 13.00 tot 17.00 uur kunnen alle (oud) Ursemmers hun hart ophalen tijdens een expositie in de Nederlands Hervormde Kerk.

Drie eeuwen onderwijs?
Zien we plaatjes uit de 18e eeuw met een schreeuwende leerling over de knie van de hoofdmeester? Natuurlijk niet!

Maar wél hebben we vanaf het jaar 1725 alle onderwijzers “in beeld”, die op Ursem hebben gestaan, te beginnen met meester Arie Kraak. Oók op Rustenburg was een openbare lagere school gevestigd en daarvan hebben we het onderwijzend personeel vanaf 1740 kunnen traceren.
Verder zijn er natuurlijk klassenfoto’s mét de namen, voor zover ze bij ons bekend zijn.

De oudste foto is van 1884/5 en de jongste van het jaar 2001/2. En wat te denken van een 1,80 meter brede opgeblazen foto van de gehele Bavoschool uit 1953 en eenzelfde prent van de Langereisschool uit 1973? Deze kennen nog wel een paar hiaten, maar door het houden van de expositie hopen we dat klasgenoten elkaar zullen herkennen en ons de ontbrekende namen kunnen vertellen.

Zie je zelf terug in de schoolbanken, óf je ouders of zelfs grootouders in de nostalgische ambiance van de Nederlands Hervormde Kerk (1848) aan het Kerkpad 4 te Ursem. Meestal brengt de Historische Kring Ursem de geschiedenis bij u thuis, deze keer moet u er even de deur voor uit…

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Expositie: drie eeuwen onderwijs in Ursem

Fotoboeken

Er zijn weer drie prachtige fotoboeken toegevoegd aan de verzameling.

Een fotoboek met foto’s uit 1996 van de viering “75 jaar Bavokerk”.
book-fly
Een fotoboek over het bevrijdingsfeest in 1975.

En als laatste een fotoboek over de directiewisseling van het bejaardenhuis De Rustenburcht in 1980.

Neem eens een kijkje!

 

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Fotoboeken

Inloopmiddag

De laatste inloopmiddag van dit jaar werd goed bezocht.
Ongeveer 30 mensen wisten de weg naar de Historische Kring Ursem in De Batter te vinden.

Daar werden films vertoond en kon men informatie uitwisselen over de geschiedenis van Ursem en Rustenburg.
img_1160
De Historische Kring Ursem kreeg van diverse mensen oude foto’s, films en boekjes.
Deze gaan we goed bestuderen en digitaliseren zodat de foto’s en films binnenkort op de website geplaatst kunnen worden.

Ondanks dat dit de laatste inloopmiddag van dit jaar is geweest gaan we zeker niet stil zitten. Sterker nog, we zijn achter de schermen alweer druk bezig met diverse evenementen en ideetjes voor volgend jaar.

Houd deze website, Facebook en het dorpsblad De Eenhoorn goed in de gaten!

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Inloopmiddag

Laatste keer dit jaar

Ja, u heeft het goed gezien! De foto’s van de Historische Kring Ursem in de etalage van de voormalige winkel van Adam Konijn hebben een verandering ondergaan. De welwillende medewerking van de nieuwe eigenaar/huurder van het bedrijfsgedeelte heeft er toe geleid dat we een nieuwe serie nostalgische foto’s konden ophangen. Als u een kijkje gaat nemen dat komt u “opgeblazen” foto’s tegen die veel laten zien van het wel en wee in Ursem gedurende de vorige eeuw.

img_1153Van links naar rechts kunt u genieten van telkens 8 foto’s betreffende “de kerk”, “wegtransport”, “politiek”, “watertransport”, “akkerbouw” en “middenstand”. De oudste foto dateert van 1903 en de jongste van 1979, wat inmiddels ook al weer 37 jaar achter ons ligt. U ziet het: we brengen niet alleen de geschiedenis bij u thuis, maar we timmeren dus ook langs de weg.

Aanstaande zaterdag 5 november houden we onze laatste inloopmiddag van het jaar. Wederom op dezelfde locatie als de vorige keren: in de brede school aan de Middengouw, de trap op en het eerste lokaal aan uw rechterhand. De computers draaien weer, zodat we in een handomdraai de foto’s op de beeldbank op het scherm kunnen toveren. Er staan nog steeds heel wat geboortekaartjes in de kaartenbak, die we welwillend afstaan aan de eigenaars of familieleden daarvan en we kunnen u ook voorzien van een afdrukje van één of meer van de kleine 500 bidprentjes van Ursemmers uit de nalatenschap van Dirk Dudink. Ook een haarscherpe afdruk van uw (misschien wel niet meer bestaande) geboortehuis behoort tot de mogelijkheden. Maar ook gewoon even een babbeltje met één van de aanwezige bestuursleden en een kopje koffie is mogelijk.

We draaien steeds oude nostalgische filmpjes uit de rijke historie van Ursem en er ligt allerlei informatie en fotowerk ter inzage.

katern-2016-2Heeft u onze nieuwe jaaruitgave trouwens al doorgelezen? Wie nog geen abonnee is voor het luttele bedrag van € 10,00 per jaar, kan zich natuurlijk ook aanmelden. U krijgt de jaaruitgave 2016-2 dan meteen mee. Onze eerste uitgave van 2016 over de Slag bij Rustenburg is geheel uitverkocht.

Er was – naast onze abonnees – veel vraag naar en er zijn diverse exemplaren door het gehele land en daarbuiten (!) gegaan! Na zaterdag zullen we om tafel gaan zitten om te zien hoe we ons volgend jaar gaan profileren en of we de inloopmiddagen zullen voortzetten. We zien u graag aanstaande zaterdag!

Nico Mulder

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Laatste keer dit jaar