Leenaersbrug verbindende factor op Ursem

Het was een mooie rustige dag, woensdag 13 april 2022. Een dag die de geschiedenis in zal gaan als de dag dat dr. Leenaers, oud huisarts op Ursem, zijn ‘eigen’ brug  kreeg. Ursem kreeg een nieuwe wijk bijgebouwd de laatste jaren, genaamd De Tuinen. Vanuit het Geesterland kwam een nieuwe toegangsweg tot deze wijk en daar werd ook een mooie brug aangelegd. Een van de bestuursleden van de Historische Kring Ursem ( HKU), Nico Mulder, tevens een fervent wandelaar, kwam met het lumineus idee om deze brug van een naam te gaan voorzien. Het werd onderdeel van vergadering. Eerst in het bestuur van de HKU en vervolgens in het college van B&W van gemeente Koggenland.

In afwachting van dr. Leenaers

Het heeft enige tijd gekost want als ik terug kijk in de stukken van de HKU, dan kom ik al opmerkingen tegen over dit onderwerp, in notulen van augustus 2020. Uiteraard speelde het ons welbekende virus hierin ook een rol. In april 2021 zijn dr. dhr W. Leenaers en zijn familie voor het eerst ingelicht over de plannen nadat wij als bestuur begin januari de officiële goedkeuring hadden ontvangen van de gemeente.  Dr. Leenaers was geheel verrast en zoals hij vertelde in zijn speech op de brug afgelopen woensdag; ” onder de indruk dat men, bijna dertig jaar na zijn vertrek op Ursem nog aan hem dacht en een brug naar hem wilde vernoemen”.  Een dergelijke zaak is ook eigenlijk niet zo gebruikelijk.  Straten, pleinen of parken worden dikwijls vernoemd naar mensen die van grote betekenis zijn geweest, als de betrokken persoon reeds overleden is. Bij bruggen ligt dat schijnbaar toch iets anders, in ieder geval heeft het college hier een uitzonderlijk besluit genomen, aldus burgemeester Mw. Monique Bonsen, die het naambord bij de brug heeft onthuld en ook een toespraakje hield. Zij was onder de indruk van het initiatief en de betekenis die de huisarts moet hebben gehad voor de plaatselijke bevolking. Zij had geprobeerd een beetje in de geschiedenis te duiken van de huisarts. Iets wat de huisarts zelf ook had gedaan ,vertelde hij. Hij had zich hierbij gerealiseerd dat hij veel pijn en verdriet gedeeld had met de bewoners maar ook betrokken was bij veel geluk in de vorm van de vele geboorten die hij begeleid had, samen met de vroedvrouw van het dorp Mw. Nel Tiebie-Timmer, die hij nog met name noemde.

Veel publiek tijdens de opening

Hij realiseerde zich dat de nieuwe wijk wel eens bewoont zou kunnen zijn door een nieuwe Ursemse generatie die hij zoveel jaar geleden ‘ op de wereld had gezet’. En dat deze brug, vernoemt naar hem een symbolische verbinding was tussen twee generaties waarbij hij, bij het ontstaan hiervan betrokken was geweest…  Met deze zeer overwogen woorden, waarbij hij de realiteit zeer zeker heeft geraakt en het symbolisch doorknippen van het lint over de brug is het dorp een ‘Leenaersbrug’ rijker geworden.

Iedereen had de vlag uitgehangen

De buurtbewoners op het Geesterland en in De Tuinen hadden een brief in de bus gekregen van het bestuur van de HKU over de ophanden zijnde opening van de brug. Men was gevraagd of men de vlag uit wilde hangen om een en ander extra feestelijk te maken. Daaraan was massaal gehoor gegeven. Er waren ook heel wat bewoners uit het dorp naar de brug gekomen om dr. Leenaers en zijn vrouw te zien. Verschillende mensen hebben nog even met het echtpaar staan praten en overhandigden cadeaus en bloemen. De familie zelf heeft  er een hele feestelijke dag van gemaakt met de kinderen en kleinkinderen. Deze laatsten hadden er speciaal vrij voor gekregen van school. Na afloop nodigde de familie Leenaers de aanwezigen uit om nog een borreltje te komen drinken op de Walingsdijk bij café Halfweg waaraan ook gehoor werd gegeven.

Dit bericht is geplaatst in Hoofdpagina. Bookmark de permalink.