Ursemmer Middag: geslaagd!

We kunnen trots zijn op onze voorouders! Als we de gravers van de Historische Kring mogen geloven – en wie twijfelt daar nog aan? – dan hebben ze zich danig verweerd tegen de Zwarte Arumer Hoop.

Een door Grote Pier bijeengebrachte bende die in juni 1517, dus 500 jaar geleden, rovend en moordend door West-Friesland trok. Waar de meeste dorpjes als rokende puinhopen achterbleven, wisten de onverschrokken Ursemmers onder leiding van Maarten Claesz van Misen, de schout van Ursehem en Rustenburch, de gewelddadigheden van de plunderaars te stoppen. Ursehem werd niet van de kaart geveegd!

Onder grote belangstelling werd het verhaal door de in 16e eeuwse outfit geklede leden van de Historische Kring Ursem uit de doeken gedaan op zondagmiddag 22 oktober. Plaats van handeling: café de Rode Leeuw, een niet weg te denken etablissement in Ursem met een rijke historie. En ook dát is, naast het verhaal van Grote Pier en zijn trawanten, te lezen in het nieuwste blad van de Historische Geschiedvorsers.

Alle donateurs van deze aan de weg timmerende vereniging en wellicht de grootste club in Ursem met 465 abonnees werden over deze middag per brief geïnformeerd en waren hartelijk welkom om eigenhandig de nieuwste glossy in ontvangst te nemen. De zaal zou te klein zijn geweest als alle lezers van het blad daar gehoor aan hadden gegeven.
Gelukkig bleef er nog wat werk over voor de leden van de Kring…

Om precies 14.30 uur sprak de voorzitter van de HKU, Eveline Rutten, een welkomstwoordje uit en overhandigde het eerste exemplaar aan Jan Schuitemaker, wiens levensloop ook in het nieuwe blad staat opgetekend. Het tweede exemplaar ging naar Marita, als huidige bazin van de Roode Leeuw en het derde blad ging naar Peter Nan, de auteur van smederij het ‘Hof’ op Rustenburg. Een opmerkelijk verhaal dat begint in 1610 en eindigt bij de voor velen nog bekende ‘Vitaminebron’ in de nacht van 24 maart 1968. Méér dan 350 jaar geschiedenis!

Het samenzijn nam steeds gezelliger vormen aan, niet op de laatste plaats door de muzikale omlijsting van Leo Kneppers, die allerlei oude deuntjes uit zijn mook wist te halen. Het duet met Jan Schuitemaker, die met een mondorgel op zak bleek te lopen, werd door de omstanders zéér gewaardeerd. Om 17.00 uur zou de middag zijn afgelopen, maar Marita kijkt niet zo nauw. Het werd ietsje later.

Een geslaagde ‘Ursemmer middag’ met een hoog reüniegehalte, wat ook de bedoeling is geweest van de organisatoren. Enige teleurstelling kwam bij twee onvervalste afstammelingen (6 en 7 jaar oud) van de schout Maarten Claesz van Misen vandaan. Na het aanhoren van het gruwelijke en bloedige verhaal vroegen ze aan hun moeder: “en wanneer beginnen ze nu te vechten?”

Dit bericht is geplaatst in Hoofdpagina. Bookmark de permalink.