Tienduizend!

Op maandag 6 januari wordt er in het muziekgebouw aan de Noorddijkerweg een intiem feestje gevierd. De Historische Kring Ursem, in vergadering bijeen, gedenkt namelijk dat de 10.000ste foto aan onze beeldbank is toegevoegd. Om deze mijlpaal luister bij te zetten is er een grote taart mét een foto uit de oude doos. We moeten goed kijken en ons geheugen op scherp stellen om te zien welke woning onze penningmeester Arie Schaap heeft uitgekozen.

De taart

Het blijkt de woning te zijn van Klaas Luitjes en Grietje Luitjes-Sweep, die aan de Rustenburgerweg in de Schermer hebben gewoond, de latere ‘stuthut’ van de familie Koeckhoven. Als die laatste naam is gevallen, zien we het inderdaad allemaal. Maar waarom juist die woning in de Schermer? Dat komt omdat Greet-Koning Luitjes de foto-albums van de familie Luitjes-Lenting ter inzage heeft gegeven aan de Historische Kring, zodat wij scans van de foto’s kunnen maken en zo de plaatjes voor het nageslacht digitaal veilig stellen.

Bestuurslid Arie Schaap overhandigt de bloemen aan Greet Koning

Omdat wij als ‘bewakers’ van de Ursemmer historie een gat in de lucht springen als we zulke buitenkansen krijgen, hebben we gemeend om Greet eventjes letterlijk in de bloemetjes te moeten zetten. Maandag 27 januari hebben we dus de albums weer naar de rechtmatige eigenaar(s) gebracht met daarbij een passend (dit keer niet historisch, maar vers) boeket. Onder een gezellige bak koffie dan wel thee dwalen de gedachten naar het verleden en horen we bijvoorbeeld dat er diverse heren Luitjes met de bij hun thuis werkende ‘dienstbode’ aan de haal gaan. Greet klapt uit de school dat zij, wonend op de Noorddijk, bij haar eerste bevalling is geholpen door de moeder van onze penningmeester. Hoe dat nou mogelijk is? Wel, moeder Geertje (Luitjes) Lenting zit in dezelfde kerkbank als moeder Agie Schaap-Schouten. En omdat moeder Geertje ‘ver weg’ aan de Walingsdijk zit, houdt moeder Agie een oogje in het zeil…

Het is jammer dat er van hogerhand een belemmerende wet in werking is getreden. De wet op de privacy. Daardoor kunnen we zo’n 20% van alle foto’s niet op de beeldbank tonen. Jammer, vooral voor een hechte gemeenschap als Ursem. Aan de positieve reacties op onze jaarlijkse uitgaven merken we dat veel Ursemmers het prachtig vinden om alle schatten uit het verleden te bewonderen. Maar die overige ruim 8000 foto’s kunt u te allen tijde bewonderen op onze beeldbank: www.hkursem.nl en klik dan ‘bibliotheken’ aan.
Heeft u ook nog oude foto’s, dia’s, films van Ursem(mers) en nabije omstreken, dan houden we ons van harte aanbevolen!

Dit bericht is geplaatst in Hoofdpagina. Bookmark de permalink.