De jarige trakteert !

Kent u die van de twee jongens die naar Parijs gingen? “Die gingen niet!” hoor ik u zeggen. Nou, Gert Mulder van de Walingsdijk en Simon Schilder uit Heerhugowaard gingen wél en nog veel verder Frankrijk in.

Op woensdag 12 januari 1927 vertrekken ze vanaf het station in Heerhugowaard naar het zuiden van Frankrijk om daar een nieuw leven op te bouwen. Ze beginnen samen een gemengd bedrijf, ze telen aardappelen, uien, erwten en bonen en houden wat melk- en jongvee.
Hoe dat allemaal zo gekomen en afgelopen is kunt u lezen in het boekje “Van de Walingsdijk de wijde wereld in” dat door de Historische Kring Ursem een dezer dagen gratis zal worden aangeboden aan alle donateurs.

Dit in het kader van ons 40-jarig jubileum (1980-2020) dat we helaas niet hebben kunnen vieren vanwege het coronavirus en het tweemaal niet doorgaan van de expositie ’75 jaar bevrijding’ om dezelfde reden. We hebben daarom gemeend onze trouwe abonnees te verrassen met dit uit drie delen bestaande boekje. Het eerste deel gaat over het leven van de in 1885 geboren Gerrit Mulder, het tweede deel over zijn nichtje Marie Mulder, die als religieuze in Nederlands-Indië belandt en het derde deel gaat over mijn zoektocht naar die twee Mulders, beiden van de Walingsdijk de wijde wereld ingetrokken.
Het boek is verder verluchtigd met een honderdtal foto’s uit het heden en verleden en een aantal verhelderende bijlagen.

De fantastische opbrengst van de Rabo clubsupport actie heeft eens te meer laten zien dat we op een trouwe schare belangstellenden mogen rekenen. Daar zijn we blij mee en dat willen we ook uitdrukken met de verspreiding van dit boekje.

Mocht u géén donateur zijn van de H.K.U. dan kunt u dat natuurlijk altijd worden! Een mailtje naar info@hkursem.nl is genoeg, maar een belletje naar Arie Schaap 072-5021408 mag ook. En mocht u als niet-abonnee een boekje willen dat kunt u dat voor € 11,95 bij ondergetekende halen of bestellen.

Wij wensen u veel leesplezier en brengen ook tijdens deze turbulente tijden de geschiedenis gewoon bij thuis!

Nico Mulder

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor De jarige trakteert !

Oproep

Een onbekend persoon heeft onderstaande kunstwerk bij 1 van onze bestuursleden in de brievenbus gestopt. Wij zouden graag willen weten wie dit mooie kunstwerk heeft gemaakt.

Klik op de foto voor een grotere versie

Bent u de kunstenaar, of heeft u een vermoeden wie het heeft gemaakt, laat het ons weten.

Alvast bedankt

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Oproep

Een jubileum

Op dinsdagavond 3 december jongstleden houden we een ‘speciale’ vergadering van de Historische Kring. Onze weinige vergaderingen zijn meestal niet zo erg speciaal, maar deze keer hebben we een apart staartje. We zitten in de ‘zaal’ van ons clubhuis, het muziekgebouw. In verband met het venijnige virus hebben we alle tafels die te vinden zijn in een grote rechthoek gezet, zodat we op minimaal anderhalve meter van elkaar zitten.
Sommigen zitten dat zelfs twee meter en er moet met stemverheffing worden gesproken om voor iedereen hoorbaar te zijn. Het is niet anders. Wél anders is het feit dat we een echtpaar in ons midden hebben. Zij mogen dan ook naast elkaar aan het hoofd van de tafels zitten…

Na de gebruikelijke opening door onze voorzitter Eveline, werken we punt voor punt de agenda af. Na de rondvraag, waarvan deze keer weinig gebruik wordt gemaakt, richt de voorzitter zich tot het echtpaar, Harry en Bep van Doornum.
Harry heeft te kennen gegeven dat hij zich terug wil trekken uit de Kring.

Hij is vanaf het begin van de oprichting in 1980 bij de club en dat is maar liefst 40 jaar aan één stuk!

De Toekomst

De jubilaris heeft ook zo’n beetje alle echelons binnen de vereniging doorlopen; van koffie- en moppentapper, tot bewaker van de schatkist en inner van de penningen, als accurate secretaris met verse agenda’s en dito notulen en als de man met de hamer, als voorzitter.
Daarbij vergeten wij nog zijn liefde voor de historie, waardoor er menig geschiedkundig artikel uit zijn pen is gevloeid, c.q. op zijn laptop is ontstaan.

Aan het einde van deze vergadering wordt Harry derhalve lof toegezwaaid voor zijn onverdroten inzet voor de Kring. Een ‘echt’ feest kunnen we niet houden, dat zullen we later op een coronavrij tijdstip doen, maar er is een hapje en een drankje. Verder wordt er aan Bep, die Harry alle ruimte heeft gegeven voor zijn passie, een bloemetje aangeboden.

Tevens is er een bronzen beeldje voor het echtpaar, als aandenken aan de afgelopen 40 jaar. En wij? Wij moeten het in de toekomst zonder Harry doen, maar we hebben van hem de verzekering gekregen dat we nog altijd bij hem mogen aankloppen. Dat knopen we in onze oren.

Voor nu: Harry en Bep heel hartelijk bedankt voor jullie tomeloze inzet in al die jaren!

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Een jubileum

Het boek: “DROPPINGSROUTE WEST-FRIESLAND” van Marjan Schipper is nu te koop.

Het is een routeboek, waarmee langs de afwerpterreinen gereden kan worden, waar C.A.T. Hil Schipper het commando over voerde van september 1944 tot mei 1945. De tekst heeft betrekking op alles wat met deze terreinen te maken had.

De route begint bij C3 en eindigt bij Mandrill aan de Zomerdijk in Spanbroek en gaat door de Wogmeer, de Streek en de Wieringermeerpolder. Hij kan in zijn geheel of in delen gereden worden. Met de kaarten op de uitgeklapte kaften, de bijgeleverde losse kaart, legenda, routebeschrijving en adressenlijst is alles heel gemakkelijk te vinden.

Het boek ontstond naar aanleiding van een busrit tijdens de reünie van de familie Schipper in 2018. 

Of de plaatsen van de droppingsvelden nog bestonden en te vinden waren was eerst nog onduidelijk, evenals of daar nog wel iets interessants te zien zou zijn. Mandrill was bekend aan de Zomerdijk, maar waar lagen die andere? Een zoektocht werd  gestart.

Verschillende boerderijen en velden waren gemakkelijk te vinden, maar andere kostten veel meer tijd en moeite. Men wist onderling niet waar een ander veld zich bevond, want alles wat je wist in die tijd, kon je leven kosten. Veel meer vragen kwamen boven. Wat werd er gedropt, hoe ging dat, voor wie waren de gedropte materialen en door wie werden ze eigenlijk besteld? Waar gingen ze naar toe en waar werden ze voor gebruikt? Waar werden ze opgeslagen en hoe werden ze vervoerd? Antwoorden leverden weer nieuwe vragen op.

De zoektocht naar het centrale wapendepot in de Wieringermeerpolder leidde naar twee slootjes. Dat de gedropte wapens in het geheim opgeslagen werden in depotschepen, die daar toen lagen, was een grote verassing. Deze ontdekking en vele andere hebben geleid tot dit routeboek met vele verhalen, authentieke beelden, notities, tekeningen, documenten  kaarten en zelfs een stukje echte parachutezijde.

Het boek met 100 pagina’s tekst en 160 afbeeldingen is in kleur uitgevoerd.

De prijs is € 22,50 (exclusief verzendkosten)

Bestellen per mail of telefonisch/chatbericht  bij Marjan Schipper-Torbijn

mcjtorbijn@gmail.com                    06-46247079

Misschien ook een ideetje  als Sinterklaas- of Kerstcadeautje!

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Het boek: “DROPPINGSROUTE WEST-FRIESLAND” van Marjan Schipper is nu te koop.

Lichtpuntje

Het is herfst, de dagen worden korter en inmiddels hebben we Sint Maarten al gehad. Het is een dooie boel geweest, aangezien er van hogerhand dringend is geadviseerd om de koters niet met lichtjes langs de deuren te sturen. Sneu natuurlijk! Maar we doen er alles aan om dat ijzerenheinige virus buiten de deur te houden.

Sinterklaas die kan het ook wel schudden. De pakjesboot zal wel niet uitvaren en de aankomst van de Goedheiligman in steden en dorpen staat op de tocht. Zijn knechten (mag ik dit wel schrijven?) zullen we dit jaar wellicht niet, bepakt en bezakt met cadeautjes, zien balanceren op de nokken van de daken, richting de al dan niet rokende schoorsteen. Misschien, héél misschien is er een kans dat de Kerstman zijn rendieren voor de slee zal spannen, zodat er misschien nog wat onder de kerstboom is te vinden straks. Maar het blijft gissen.

Gelukkig is er een lichtpuntje, althans voor de clubs en verenigingen in ons dorp, dat ons in deze donkere dagen blij maakt. Geen snoepgoed bij de deur, geen surprise van Zwarte Piet (oei!), geen volle sok van de Kerstman, maar een riante bijdrage van de Rabobank.
De leden van die bank hebben hun stem weer uitgebracht voor de club of vereniging, die hen het meest na aan het hart ligt.
En zo kregen we begin november  het bericht dat we van het Rabo Club Support een bedrag van € 561,09 in ontvangst mogen nemen! Daar kun je niet tegen fietsen, als u begrijpt wat ik bedoel. We zijn dan niet alleen blij maar ook dankbaar dat er zoveel mensen aan ons hebben gedacht. Én u krijgt er wat voor terug, hoewel we nog niet weten in welke vorm.

Vorig jaar konden we al onze abonnees tijdens de eerste coronagolf verblijden met een antiek, 75-jaar oud ganzenbordspel geënt op de Tweede Wereldoorlog. We steken nu op anderhalve meter afstand de koppen bij elkaar om te zien hoe we dit vorstelijk bedrag om kunnen zetten in nóg iets leukers. Dus nogmaals onze dank aan alle stemmers en ook in de komende tijd brengen we de geschiedenis gewoon bij u thuis!

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Lichtpuntje

Belangrijke mededelingen van de Historische Kring Ursem

Het virus heeft ons nogal parten gespeeld en doet dat nog steeds. Heel veel activiteiten zijn afgelast en naar later datum verschoven. Onze geplande expositie van 2 t/m 5 mei, waarvoor we ‘aardig’ in de weer zijn geweest, is dan ook in het water gevallen.

Gelukkig hebben we rond die tijd al onze abonnees blij kunnen maken met het gezelschapsspel ‘Laf en flink tijdens Hinkepink’, wat zeer werd gewaardeerd. Na publicatie hiervan in het Noord-Hollands Dagblad kwamen er zelfs reacties van buiten om zo’n spel in bezit te krijgen…

We hebben overwogen om voor de expositie alsnog een datum in het najaar te prikken, waarbij we gelijk onze nieuwe jaaruitgave zouden kunnen uitreiken. Maar de situatie van nu waarbij we nog steeds anderhalve meter afstand van elkaar moeten handhaven, heeft ons doen besluiten om het evenement naar begin mei volgend jaar te tillen. (Met een slag om de corona-arm).

Onze exposities worden altijd gekenmerkt door een hoog ‘reüniegehalte’ en we denken dat de anderhalve meter maatregel de gezellige spontane ontmoetingen danig in de weg zal staan. En dat is zonde. Aan de mensen die spullen beschikbaar hebben gesteld voor de expositie vragen we vriendelijk of we die mogen blijven beheren tot mei volgend jaar. Een klein lichtpuntje: van maandag 14 september tot en met vrijdag 9 oktober worden veel van die spullen tentoongesteld in het Gemeentehuis in de Goorn. Diverse historische verenigingen uit Koggenland werken mee aan deze ‘pop-up’ expositie, die gratis te bezichtigen is.

Ook het Rabo Clubsupport is naar een later tijdstip verschoven. Alle leden van deze bank mogen van 5 t/m 25 oktober weer stemmen uitbrengen op de vereniging, club of organisatie die ze graag van een ‘aanmoedigingspremie’ zouden willen voorzien.

Vorig jaar werden we met een prachtig bedrag verblijd (een aanzetje tot het gratis oorlogsspel voor alle abonnees) en we hopen dat we ook dit jaar op veel ons goedgezinde Rabobank-leden mogen rekenen!

Inmiddels zijn de werkzaamheden voor onze volgende uitgave afgerond en liggen alle historische dan wel nostalgische artikelen met bijbehorende foto’s bij de drukker. En we hebben weer heel wat moois voor u in petto. U hoeft er niet eens het huis voor uit want we brengen zoals altijd de geschiedenis bij u thuis!

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Belangrijke mededelingen van de Historische Kring Ursem

Aanpassinkje

De Historische Kring Ursem brengt de geschiedenis bij u thuis.
Een slogan waar we graag mee pronken en die ook voor 99% op waarheid berust. Onze jaarlijkse editie wordt dan ook in Ursem én omstreken door de redactieleden zelf verspreid.
Maar dat ligt iets anders voor de verder weg in Nederland wonende abonnees. Dat laten we na de fusie van Sandd en Post.nl nu over aan laatstgenoemde verspreider. Wij moeten daarvoor nu vier maal een postzegel ‘1’ plakken op de envelop, een totaalbedrag van € 3,64.
Omdat we de schade, die dat toebrengt aan onze liquiditeit willen beperken, stellen wij voor om de bijdrage in de verzendkosten voor de adressen buiten Ursem te verhogen van 2,00 naar 3,00 Euro. De jaarlijkse editie kunnen we zo op het minimale bedrag van jaarlijks € 10,00 houden.
Voor de ‘buitenpoorters’ wordt het dan € 13,00. Wij nemen aan deze minimale verhoging voor deze abonnees geen beletsel zal zijn en dat u weer met genoegen onze uitgave over de geschiedenis van het leukste dorp in West-Friesland en zijn bewoners ter hand zult nemen.
Veel leesplezier!

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Aanpassinkje

Oneindig Noord-Holland lanceert historische kalender

Oneindig Noord-Holland heeft er sinds kort een nieuwe rubriek bij: een uitgebreide historische kalender van onze provincie.

Op de kalender kun je per dag zien wat er in het verleden gebeurd is.
De afgelopen maanden heeft de redactie van Oneindig Noord-Holland achter de schermen gewerkt aan het verzamelen van historische gebeurtenissen uit de provincie.

Het resultaat mag er zijn. Sinds kort kun je in onze nieuwe kalender zien wat er per dag in het verleden gebeurd is.

Denk aan de overstroming van West-Friesland (5 november 1675), de arrestatie van verzetsheldin Hannie Schaft (21 maart 1945) of Alkmaar ontzet (8 oktober 1573). Ook data aangedragen door de Provincie Noord-Holland, verschillende musea en historische verenigingen zijn in de kalender verwerkt.

Benieuwd wat er vandaag in het verleden is gebeurd? Je kunt hier een kijkje nemen in de historische kalender. Elke keer als je de kalender opent, krijg je bovendien nieuwe gebeurtenissen te zien. Op sommige dagen is door de eeuwen heen immers meer gebeurd dan op andere. Zo is de kalender bij elk bezoek weer anders.

Waar je op sommige dagen meerdere gebeurtenissen kunt vinden, zijn andere dagen in de kalender juist nog leeg. Omdat we willen dat het een kalender van en voor alle Noord-Hollanders wordt, roepen we iedereen op suggesties aan te dragen. Stuur jouw datum uit het verleden op naar redactie@onh.nl, dan zorgen wij dat hij straks in de kalender te zien is.

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Oneindig Noord-Holland lanceert historische kalender

Hartelijk welkom!

Welkom op de website van Stichting Historische Kring Ursem. 

U kunt hier terecht voor algemene informatie over de stichting, haar bestuursleden en medewerkers, nieuws van de stichting, nieuwe en oude foto’s en artikelen over Ursem, Rustenburg, Noorddijk, Mijzen en een gedeelte van de Schermerpolder.

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Hartelijk welkom!

Barre tijden

‘Blijf thuis’ staat er rechtsboven in beeld als we de televisie aanzetten. ‘Blijf thuis’ zegt onze premier Mark Rutte. We weten het onderhand wel, we zijn met de neus op niet al te leuke feiten gedrukt. Er waart een virus rond dat mondiaal veel slachtoffers maakt.

We hadden hoge verwachtingen van de expositie die we van 2 t/m 5 mei zouden houden in de N.H. Kerk onder het motto ’75 jaar bevrijding’. Wij en velen met ons hebben al menig uurtje besteed om deze herdenking luisterrijk te vieren. De teleurstelling is dan ook groot dat alle evenementen tot nader order zijn afgeblazen.

Als extraatje bij de expositie hadden wij onze donateurs bij het bezoek aan de tentoonstelling een gadget mee willen geven, een ‘hebbedingetje’, in de vorm van een gezelschapsspel, dat vlak na de oorlog is uitgebracht. Dat gaat nu natuurlijk niet en daarom hebben wij er voor gekozen om in de week vóór de geplande expositie, de spellen bij u thuis te bezorgen.

Hoewel de zomertijd is ingegaan, de lente voor de deur staat en de eendenkuikens al lang en breed de polderslootjes bevolken, misschien toch nog een leuke onderbreking om het thuiszitten te veraangenamen.

En om nog eens terug te denken aan die vijf bange jaren, die onze ouders en/of grootouders 75 jaar geleden moesten doormaken.

Wij spreken de wens uit dat de ‘oorlog’ tegen het coronavirus is een veel kortere tijd zal worden gewonnen. Maar ook nu, in deze onzekere tijden, brengen we de geschiedenis bij u thuis!

Geplaatst in Hoofdpagina | Reacties uitgeschakeld voor Barre tijden